Inomhusmiljö

En god innemiljö är viktigt för hälsan eftersom vi vistas så mycket inomhus. Det kan vara på arbetet, i skolan, i en offentlig lokal eller i hemmet. Inomhusmiljön påverkas bland annat av materialval, uppvärmingssystem, isolering, ventilation, städbarhet samt ljus- och ljudförhållanden.

Du som äger din egen fastighet ska själv se till att din bostad inte medför att du utsätts för hälsorisker. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt är det fastighetsägaren som ska se till det. I första hand ska du alltså kontakta din fastighetsägare om du anser att din hälsa påverkas negativt.

När det gäller bostäder ställs krav på värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, ventilation samt tillgång på vatten till personlig hygien och matlagning.

Miljö- och hälsoskyddsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tillsyn över bland annat skolor och offentliga lokaler, liksom bostäder i de fall fastighetsägaren inte åtgärdar problem med inomhusmiljön.

Bygglovenheten på förbundet har tillsynen över att fastighetsägare kontrollerar till exempel ventilation och hissar.

Läs gärna mer om Västra Mälardalens Myndighetsförbunds klagomålshantering innan du kontaktar oss om brister i inomhusmiljön.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: