Familjebehandling

Öppenvården för barn, unga och familjer har som målsättning att stärka kontakten mellan barn och föräldrar och stimulera till positiva förändringar. Arbetet sker i öppenvårdens lokaler.

Så här jobbar vi:

  • Barnet och dess behov i centrum
  • Stärka de vuxna i föräldrarollen
  • Hjälpa familjen att förändra samspelsmönster
  • Ta tillvara familjens egna resurser
  • Ge hopp om förändring

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: