Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 1 januari - 31 december 2022. För att det ska vara lätt att komma i kontakt med politikerna finns också en länk till respektive politikers e-postadress.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (dagbarnvårdare) .
Grundskola: förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet.
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Nämnden medverkar också i samhällsplanering som berör barn och ungdom.

Ordföranden i Barn- och utbilningsnämnden

Ordförande: Angelica Stigenberg (S), angelica.stigenberg@kungsor.se
Tel:
1:e vice ordförande: Ewa Granudd (M), ewa.granudd@kungsor.se
2:e vice ordförande: Gunilla Wolinder (L), gunilla.wolinder@kungsor.se

Ledamöter

 1. Angelica Stigenberg (S), angelica.stigenberg@kungsor.se
 2. Marie Norin Junttila (S), marie.norin-junttila@kungsor.se
 3. Anna-Karin Tornemo (V), anna-karin.tornemo@kungsor.se
 4. Gunilla Wolinder (L), gunilla.wolinder@kungsor.se
 5. Ewa Granudd (M), ewa.granudd@kungsor.se
 6. Ronja Lund Wall (M), ronja.lund-wall@kungsor.se
 7. Margareta Barkselius (C), margareta.barkselius@kungsor.se
 8. Sussanne Söderström (SD), sussanne.soderstrom@kungsor.se
 9. Margareta Johansson (S), margareta.johansson@kungsor.se

Ersättare

 1. Elisabeth Strengbom (S), elisabeth.strengbom@kungsor.se
 2. Monica Lindgren (S), monica.lindgren@kungsor.se
 3. Joel Petersson (V), joel.pettersson@kungsor.se
 4. Barbro Olausson (L), barbro.olausson@kungsor.se
 5. Jenny Andersson (KD), jenny.andersson@kungsor.se
 6. Madelene Lund (M), madelene.lund@kungsor.se
 7. Agneta Andersson (C), agneta.andersson@kungsor.se
 8. Robert Redenkvist (SD), robert.redenkvist@kungsor.se
 9. Annicka Eriksson (SD), annicka.eriksson@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: