Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. För att det ska vara lätt att komma i kontakt med politikerna finns också en länk till respektive politikers e-postadress.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder.
Grundskola: förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet.
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Nämnden medverkar också i samhällsplanering som berör barn och ungdom.

Ordföranden i Barn- och utbilningsnämnden

Ordförande: Mari Norin Junttila (S), marie.norin-junttila@kungsor.se
1:e vice ordförande: Mats Rosén(C), @kungsor.se
2:e vice ordförande: Bo Granudd (M), bo.granudd@kungsor.se

Ledamöter

 1. Marie Norin-Junttila (S), marie.norin-junttila@kungsor.se
 2. Inger Grindelid (S), inger.grindelid@kungsor.se
 3. Elisabeth Strengbom (S), elisabeth.strengbom@kungsor.se
 4. Mats Rosén (C), mats.rosen@kungsor.se
 5. Mirjam Hansson (V), mirjam.hansson1@kungsor.se
 6. Bo Granudd (M), bo.granudd@kungsor.se
 7. Yrjö Björkqvist (M), yrjo.bjorkqvist@kungsor.se
 8. Björn Eriksson (SD), bjorn.eriksson@kungsor.se
 9. Gert Viebeke (SD), gert.viebeke@kungsor.se
  Ersättare
 10. Åse Verner (S), ase.verner@kungsor.se
 11. Lise-Lott Eriksson (S), liselott.eriksson2@kungsor.se
 12. Annmarie Wikholm (S), annmarie.wikholm@kungsor.se
 13. Pamela Lundin (C), pamela.lundin@kungsor.se
 14. Fridha Haglind Eriksson (V), fridha.haglinderiksson@kungsor.se
 15. Anita Roots (SD), anita.roots@kungsor.se
 16. Benny Åbrink (SD), benny.abrink@kungsor.se
 17. Jenny Andersson (KD), jenny.andersson2@kungsor.se
 18. Gunilla Wolinder (L), gunilla.wolinder@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: