Trivsel och ordning

På Björskogsskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö samt för att både elever och personal ska kunna vistas i en trygg och lärande skolmiljö.

Trivsel- och ordningsregler Björskogsskolan

För allas trivsel följ ordningsreglerna genom att:

 • Visa respekt mot varandra och mot skolans personal.
 • Inte lämna skolområdet utan tillstånd av personal.
 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 • Inte utsätta någon för våld, hot om våld eller kränkande behandling.
 • Inte äta godis eller tugga tuggummi.
 • Inte cykla, åka skate- eller kickboard, inlines, hoverboard eller liknande på skolans område under skolans och fritidshemmets verksamhetstid. (Vardagar 00-18.00)
 • Det är inte tillåtet att chatta eller använda sociala medier på skoltid.
 • Det är inte tillåtet att gå in på sidor som innehåller sex, våld, rasism eller dylikt.
 • Mobiltelefoner får tas med till skolan men låses in under skoltid.

Vinterregler

 • All snöbollskastning på skolans område är förbjuden.
 • Huvudskydd bärs av alla på isen och i pulkabacken.
 • Endast skridskor är tillåtet på isen.

Allergi och astma

 • Pälsdjur är förbjudna i skolans lokaler.
 • Alla som vistas på skolans område ska undvika starka dofter, parfymer och dylikt.
 • Försiktighet iakttas runt vissa livsmedel. Respektive klasslärare vet om det finns några allergier i klassrummet och köket är informerade om alla matallergier. Nötter och mandlar är helt förbjudna i skolans lokaler.

Skolans område

Skolområdet, där eleverna får vistas under skoltid, begränsas av:

 • i öster - skolbyggnaden
 • i norr - skolbyggnaden
 • i väster - fotbollsplanen och elljusspåret
 • i söder - staketet mot villatomterna

Vid allvarliga förseelser kontaktas hemmet.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: