Stöd till solceller

Solen är en fantastisk energikälla. Nedan hittar du länkar till hur du kan producera din egen solel och stöd som finns att söka.

Om du vill installera egna solceller och ansluta dem till elnätet så finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag hos Länsstyrelsen.

Stöd för installation av elnätsanslutna solceller (solel) kan lämnas med 20 procent av investeringskostnaden för hela installationen. Stödet är begränsat och ges så länge det finns bidragspengar kvar.

Dessutom har man nu infört 60 öre skattelättnad för varje producerad kWh vilket innebär att man alltså får dra av 60 öre per producerad kWh i deklarationen. Utöver detta får man betalt av det nätbolag som köper överskottsenergin. I dagsläget finns flertalet energibolag som betalar bra för lokalproducerad solenergi.

Mer information och ansökningsblankett finns på Energimyndighetens webbplats. Observera att ansökan inte ska skickas till Energimyndigheten utan till länsstyrelsen, alltså till Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri. Läs mer på energimyndighetens hemsida.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: