Folköl, försäljning och servering

Försäljning och servering av folköl i detaljhandeln (butik) regleras i alkohollagens 5 och 8 kapitel. Försäljning och servering får endast ske i livsmedelslokal och är anmälningspliktigt.

Öl med mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol kallas vanligen för folköl. Denna öl får endast säljas eller serveras i samband med livsmedelsförsäljning eller servering. (Vissa undantag finns för exempelvis servering till slutna sällskap.) Den lokal där folkölen säljs ska vara en registrerad eller godkänd livsmedelsanläggning.

Anmälningsplikt

Om du vill sälja eller servera folköl i din verksamhet ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ett egenkontrollprogram för försäljningen ska finnas. Alternativa alkoholfria drycker eller drycker med lägre alkoholhalt än 2,25 procent ska finnas i sortimentet. Förbundets livsmedelsinspektörer utövar tillsyn över försäljningen.

18-årsgräns!

Folköl får inte säljas till personer under 18 år. I egenkontrollen ska ingå att försäljaren kollar köparens legitimation vid behov. Försäljaren kan bli personligen ansvarig och straffad vid överträdelse.

Anmälningsblanketter

Blankett för anmälan av försäljning och servering av folköl finns att hämta i kommunens blankettportal.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: