Prao i Kungsör

En naturlig länk mellan skola och näringsliv - praoveckorna 41 och 42
Det finns fortfarande chans att anmäla ditt företags intresse!

Behovet av en närmare koppling mellan skola och arbetsliv är tydligt. Elever behöver mötesplatser med arbetslivet. Under praoveckan får eleverna kännedom om den lokala arbetsmarknaden. Samtidigt har flera företag ett stort behov av att anställa, men utmaningar att hitta rätt utbildad arbetskraft. Det som är gemensamt oavsett bransch är att det är svårt att hitta personer med rätt egenskaper, attityd och förmågor. Dessa faktorer är utmaningar som förenar företag oavsett företagsstorlek, verksamhetsort och utbildningskrav.

Prao ger kontakter, förebilder och inblick i olika yrken och hur det fungerar på en arbetsplats. Ett sätt att möjliggöra för unga att få sin första arbetslivserfarenhet.

Nystart 1 juli

Från 1 juli 2018 är det åter obligatoriskt för skolan att anordna prao. Viktigt att kommunen och näringslivet har ett nära samarbete för att göra praotiden så bra som möjligt för eleverna.

Anmäl ditt intresse idag till Ida-Maria
ida-maria.rydberg@kungsor.se
0733610147

DU är en viktig förebild och inspiration

Du som företagare och entreprenör är en inspiration för kommunens ungdomar och vi hoppas att du har möjlighet att ta emot en praoelev. Kontakta oss för information om vilka veckor som är aktuella 2023

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: