Demensteamet

Demensteamet är en stödfunktion för alla medborgare i Kungsörs kommun som behöver stöd, vägledning eller som har frågor som rör demens.

Håller hand

Teamet kan erbjuda råd och stöd till personen med demenssjukdom och till närstående. Stödet sker oftast genom personliga samtal, på telefon, vid besök på demensteamets kontor eller vid hembesök.

Av demensteamet får du också veta vilka stödformer som finns och som kommunen kan hjälpa till med. Du får också veta hur stödet fungerar i praktiken.

Två gånger om året, vår och höst, håller vi i en demensutbildning för närstående.

Våra tjänster är kostnadsfria.

Alla som arbetar har tystnadsplikt.

Teamet består av demenssamordnare och demenssjuksköterska som har specialistkunskaper inom området.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: