Hagaskolan

Hagaskolan är en kommunal tvåparallellig F-3 skola som ligger vid den lummiga Stallmästarhagen.

Bild på Hagaskolan

På gångavstånd har vi Mälaren, olika hagmiljöer, ängar och rullstensås som flitigt utnyttjas i undervisningen. Hagaskolan erbjuder också fritids-verksamhet innan skolan börjar och efter skolan slutat. På skolan finns två fritidshem: Myrstacken och Lyktan.

Så här jobbar vi

På Hagaskolan råder det alltid full aktivitet med trivsel, lärande och kunskaps-utveckling i fokus. Det pedagogiska utvecklingsarbetet handlar om språk-utvecklande arbetssätt, lässtrategier, genrepedagogik, bedömning och om att skapa en miljö som utmanar elever och gör dem medvetna om sitt eget lärande.

Vi jobbar med ett lågaffektivt arbetsätt och ser alla oss vuxna på skolan som viktiga vuxna. Bildstöd är en del i alla klassrum och vi har en stor kompetens i våra speciallärare.
Sedan läsåret 17/18 har vi lärare tillsammans med förskollärare i förskoleklass och läraren följer klassen till åk 3 när det är dags att gå vidare till Kung Karl skola.

Organisation och arbetslag

På skolan går cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 3 samt i våra anpassade grundskoleklasser, åk F-6.

Skolan är organiserad i fyra arbetslag:

  • Arbetslag A-spår F-3
  • Arbetslag B-spår F-3
  • Fritids Lyktan
  • Fritids Myrstacken

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande sker både spontant och via ett strukturerat och åter-kommande samarbete mellan lärare där var och en delar med sig av både
pedagogiska framgångar och dikeskörningar.

Inkluderande arbetssätt

Hagaskolan utgår från ett förhållningssätt som kännetecknas av en kombination av fokus på omsorg och lärande. Naturliga variationer och olikheter ses som en tillgång och en källa till lärande. Vi utgår från att barn alltid vill göra rätt och att de gör rätt om de kan. Genom kontinuerliga formativa bedömningar synliggör läraren för sig själv och för eleven var eleven befinner sig i sitt lärande. Undervisningen anpassas därefter för att ge var och en i elevgruppen rimliga utmaningar. Lärarens återkoppling till eleven är ett centralt inslag, men återkoppling på lärande sker även mellan elever.

Skolbiblioteket - en viktig del i skolans verksamhet

Hagaskolans elever har ett eget skolbibliotek där det finns många titlar att
välja på, både för lustläsning och faktasökande. Vi har biblioteksansvariga som
ser till att biblioteket uppdateras med aktuella titlar. Vi har ett biblioteksråd som består av en representant från varje klass i åk 1-3 och som leds av rektor tillsammans med läs- och skrivutvecklare.

Vi går även till Kungsörs bibliotek för att låna böcker, ta del av bokprat med barn- och ungdomsbibliotekarien och besöka konstutställningar när tillfälle ges.

Alltid välkommen

Vi på Hagaskolan vill att alla ska vara delaktiga. Därför är du som förälder eller anhörig alltid välkommen att besöka oss på alla typer av lektioner. Du är också välkommen att äta skollunch med oss när du besöker klassen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: