Kyrkor

Kung Karls kyrka

Kung Karls kyrka

Karl XI är kanske den av Sveriges kungar som har trivts allra bäst i Kungsör. Till sin kungsgård lät han uppföra en kyrka. Arbetet pågick under åren 1690 - 1700. Kungen fick aldrig se sin kyrka bli riktigt färdig. När han dog år 1697 återstod mycket inredningsarbete. Till 200-årsminnet av Karl XI:s död, 1897, sattes den stora förgyllda kopparkronan upp på kyrkans kupol.
Kyrkan är ritad av Nicodemus Tessin d.y. Altartavla är av Burchardt
Precht och David Klöcker Ehrenstral. Kyrkan invigdes år 1700 och är en originell
barockkyrka med Karl XI:s personliga prägel. Predikstolen är från kapellet i
slottet Tre Kronor. För visning av kyrkan, kontakta pastorsexpeditionen.

Björskogs kyrka

Björskogs kyrka

Kyrkan ligger på en höjd i utkanten av samhället Valskog. Den uppfördes under 1300-talet och var från början enskeppig. År 1806 brann kyrkan ner på grund av ett åsknedslag och endast murarna stod kvar. En ny kyrka byggdes och invigdes år 1807. Altaruppsatsen är från 1700-talet. Det finns flera mässingskronor från 1500-, 1600- och 1700 - talen. Kyrkan har ett intakt försvarstorn från 1100 - talet. På kyrkogården ligger siluettklipparen Johan Leksell begravd sedan 1932.
För visning kontakta pastorsexpeditionen.

Torpa kyrka

Torpa kyrka

Torpa kyrka är en av de kyrkor i Mellansverige, som av forskare daterats så långt
tillbaka som till missionstiden vid 1100- talets slut. Vad som gör Torpa kyrka extra märklig är att den är en av få kyrkor som tycks vara signerad av sin upphovsman. På den ursprungliga sydportalens reliefer finns en runskrift som
lyder: "Ödulf gjorde kyrkan". Det nuvarande koret var ursprungligen långhus i
den romanska kyrkan. Valvmålningar från 1400- talet. Dopfunt från 1100-
talet. Guidning i kyrkan kan ordnas för grupper.

Kungs Barkarö kyrka

Kungs Barkarö kyrka

Kyrkan byggdes i slutet av 1200- talet och är till sin stomme en gråstensbyggnad med tegeldetaljer och trävalv. Med största sannolikhet har kyrkan en gång haft väggmålningar. Idag syns ett fåtal i valven som är målade under 1400- talet. Det lilla kyrkorummet rymmer knappt 100 personer - stiftets minsta kyrka. Kyrkklockan är från 1200- talet. Krucifix från 1360- talet. Guidningar för grupper kan ordnas.  

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: