Våld

När någon far illa eller misstänker att någon annan far illa ska du kontakta
socialtjänstens mottagning för rådgivning eller anmälan. I samband med anmälan kan du alltid begära att få vara anonym. Anmälan görs antingen per telefon eller brev.

Observera att du inte ska göra anmälan genom e-post. eftersom att information som skickas genom e-post är inte sekretesskyddad.

All personal på individ- och familjeförvaltningen arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Vid akuta ärenden efter kontorstid, ring till socialjouren.      

Socialjouren handlägger alla ärenden som ingår i socialförvaltningens
ansvarsområde och som är av akut karaktär. Socialjouren är ansvarig för ärenden där problemen bedöms som så akuta att man inte kan invänta ordinarie handläggare på lokalkontoren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: