Politik

Kungsörs kommun är en demokratisk styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Under respektive rubrik hittar du mer information om de olika politiska organen, när de sammanträder och vilka beslut som fattas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: