Prövning

Prövning gör du om du vill läsa in en kurs och få betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs du redan har läst. På vuxenutbildningen i Kungsör kan du göra prövning i de kurser som vi har undervisning i.

En prövning innebär att du läser in hela kursen på egen hand utifrån Skolverkets nationella kursplaner. Prövningen går till på olika sätt och kan ta olika lång tid beroende på kurs. Det kan ingå skriftliga och muntliga prov. I vissa ämnen ska du också göra inlämningsuppgifter som ska förberedas innan prövningstillfället.

Att tänka på inför en prövning

Förberedelsen inför en prövning är lika omfattande som att läsa kursen i sin helhet då det är samma mål och betygskriterier du ska nå upp till. Du läser in kursen på egen hand och prövning ger inte rätt till studiemedel.

Rutin för prövning

 • Du anmäler dig genom att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in på vuxenutbildningens expedition.
 • Efter antagning får du ett brev från skolan med information om din prövning och kontaktuppgifter till läraren. Du blir eventuellt kallad till ett möte med läraren innan prövningstillfället.
 • Du betalar in avgiften 500 kr/kurs till Kungsörs kommun enligt instruktioner i bekräftelsebrevet. Kvitto på betalningen ska visas upp vid prövningstillfället. Observera att avgiften inte betalas tillbaka om du inte kommer till prövningen. Det är bara om skolan inte kan genomföra prövningen som du får avgiften tillbaka.
 • Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri. För en avgiftsfri prövning betalar du en depositionsavgift på 200 kr/kurs. Depositionen betalas tillbaka till dig efter avslutad prövning.
 • Efter prövning har läraren tre veckor på sig att rätta och sätta betyg. Betyget sätts enligt de kunskapskrav som gäller för den kurs du gjort prövning i.
 • Skolan skickar betygen till dig med post om inget annat har överenskommits.

Tillfälligt sänkt avgift för prövning för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 gäller att den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

Prövningstillfällen 2023

 • Våren: 27/2 - 3/3 (antalet dagar kan variera beroende på kurs)
  Anmäl senast den 18 januari
 • Hösten: 30/10 - 3/11 (antalet dagar kan variera beroende på kurs)
  Anmäl senast den 20 september


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här