Torghandel

På Stortorget utanför kommunhuset i Kungsör finns det möjlighet att bedriva torghandel (allmän försäljningsplats). Du kan boka antingen en fast plats för en längre period eller en tillfällig plats.

Fast plats

  • Fasta saluplatser bokas minst 6 månader och högst 1 år.
  • En fast plats kostar 1600 kr/år.
  • El-kostnad för en fast plats är från 800 kr/år.

För frågor och bokning av fast plats

Vill du boka en fast plats eller undrar över något kan du kontakta
Tekniska chefen Rune Larsen.

Tillfällig plats

  • Tillfälliga saluplatser bokas viss dag.
  • En tillfällig plats kostar 100 kr/dag.
  • El-kostnaden för en tillfällig plats är 100 kr/dag.

För frågor och bokning av tillfällig plats

Vill du boka en tillfällig plats eller undrar över något kan du kontakta
vaktmästeriet på telefon 0227-600 119

Regler vid försäljning

Försäljning får ske mellan kl 08.00 och kl 18.00.

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: