Anlita en avloppsentreprenör

De flesta som ska inrätta eller förbättra sin avloppsanordning tar hjälp av en konsult och/eller en anläggningsentreprenör. Dessa kan hjälpa dig med att ta fram ett förslag som passar förhållandena på din tomt och med att utföra själva grävarbetet.

Tänk igenom ordentligt vad du vill ha gjort innan du anlitar entreprenören. Ska entreprenören hjälpa dig med tillståndsansökan eller ska entreprenören endast bygga en anordning du fått tillstånd för?

Be att få alla uppgifter från entreprenören: fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare kontroller.

Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blir problem i efterhand men hjälper också till att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill skriva ett ordentligt avtal bör du anlita någon annan istället.

Avtalet bör innehålla:

  • Namn på båda parter
  • Tjänstens omfattning
  • Pris (fast pris, ungefärligt pris eller löpande räkning)
  • Hur betalningen ska ske
  • Tider för arbetets påbörjande och avslutande
  • Särskilda villkor
  • Vitesklausul vid försening
  • Båda parters underskrift

Kolla med skattemyndigheten att entreprenören har F-skattesedel. Detta innebär att det är entreprenören och inte du som ska betala arbetsgivaravgifter. Detta ska också framgå på fakturan.

Entreprenören ska kunna visa att det finns en försäkring som gäller under byggtiden. Entreprenören bör kunna ge dig namn och telefonnummer till tidigare kunder för referenser. Ring kronofogden och kontrollera att entreprenören inte har några betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar gör det svårt för entreprenören att få fram material från andra företag. Om du får problem kan du vända dig till Konsumentvägledaren i kommunen. Vid stora problem som innebär mycket pengar bör du vända dig till en advokat.

Källa: Konsumentverket, Hus & Hem nr 3/2002

Mer information

På avloppsguiden.se finns mycket information för dig med enskilt avlopp!

Den kommunala konsumentvägledningen (Bibliotek Västra Mälardalen)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: