Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är en service som är till för att du som har en funktions­nedsättning ska kunna resa på samma sätt som en person utan
funktions­nedsättning. Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst.

Kvinna som kliver in i en bil

Att åka med färdtjänst innebär att:

  • Du reser med taxi. Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan åka med vanlig taxi kan du beviljas tillstånd att resa med specialfordon.
  • Du får åka inom kommunen och högst tre mil från kommungränsen.
  • Du betalar en avgift på minst 50 kronor per enkelresa och person.

Vissa krav måste vara uppfyllda för att du ska beviljas färdtjänst

För att få färdtjänst måste du:

  • vara folkbokförd i Kungörs kommun.
  • ha en långvarig eller bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan förflytta dig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer, som till exempel tåg eller buss.

Så här ansöker du om färdtjänst

När du fyllt i och skrivit under blanketten skickar du den till:
Kungsörs kommun
Färdtjänsthandläggaren, Socialförvaltningen
736 85 Kungsör

Vill du ha hjälp att fylla i ansökan eller behöver mer information är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänst- och biståndshandläggaretelefon 0227‑60 04 53, telefontid måndag-fredag kl. 8-9.30.

Hjälp av ledsagare eller medresenär

Chauffören ska hjälpa dig med i- och urlastning av bagage och hjälpmedel till och från lägenhetsdörr eller motsvarande. Om du behöver hjälp under själva resan, utöver den hjälp som taxichauffören kan ge dig, kan du beviljas ledsagare. Ledsagare beviljas endast om behov är knutet till själva resan och inte vistelsen vid resmålet.

Om du behöver hjälp i anslutning till resan, till exempel för att uträtta ärenden, kan du ta med dig en medresenär. Medresenären betalar alltid samma egen­avgift som färdtjänstresenären.

Färdtjänst i annan kommun

Om du tillfälligt besöker en annan kommun och behöver färdtjänst inom den kommunen kan du ansöka om färdtjänst. Ansökan måste göras hos Kungsörs kommuns färdtjänsthandläggare i god tid innan resetillfället. Som färdtjänst­resenär kan du beviljas högst tjugo enkelresor per år i annan kommun.

Riksfärdtjänst för resor inom Sverige

Om du ska resa längre resor inom Sverige och inte ensam kan klara att åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om att beviljas riksfärdtjänst. Innan beslut fattas görs en utredning om funktionshindrets omfattning och ändamålet med resan.

När du fått beslut på att du är beviljad riksfärdtjänst ansöker du om att resa.

När du fyllt i och skrivit under blanketten skickar du den till:
Kungsörs kommun
Färdtjänsthandläggaren, Socialförvaltningen
736 85 Kungsör

Vill du ha hjälp att fylla i ansökan eller behöver mer information om riksfärdtjänst är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänst- och biståndshandläggaretelefon 0227‑60 04 53, telefontid måndag-fredag kl. 8-9.30.

Vissa resor får inte ske med färdtjänst

Färdtjänst får inte omfatta sjuk- och behandlingsresor (till tandläkaren, läkaren, sjukgymnasten eller distriktssköterskan). Inte heller skol­skjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering får ske med färdtjänst. Sådana resor kan du istället ha rätt att genomföra på annat sätt.

Rätt att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet om färdtjänst kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter att du tagit del av ditt beslut. Du skickar din överklagan till:
Kungsörs kommun
Socialförvaltningen
736 85 Kungsör

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: