Kris och säkerhet

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat
allvarligt inträffar i Kungsörs kommun kommer vår webbplats att användas som informationskanal. På kommunens webbplats kommer vi informera om vad som hänt, och ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Allmänheten kommer även att informeras genom en eller flera av följande kanaler:

  • Sveriges radio P4, Radio Västmanland.
  • Kommunens upplysningscentral, som startas upp om det finns ett behov. Upplysningscentralen har telefonnummer 0227-60 01 10. Information på det här numret ges bara när upplysningscentralen är bemannad.
  • VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Detta sänds via
    radio och/eller TV. Det kan också kompletteras med tyfonsignalen VMA.
  • Informationsplatser på utvalda ställen i kommunen. Kungsörs
    bibliotek, skolan i Valskog samt Granhammars och Torpas bygdegårdar är sådana platser. De kommer främst att användas vid större krishändelser med elavbrott.
  • Flygblad, affischer, annonser med mera.

Organisationer för krishantering och information

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) hanterar krisberedskapsfrågorna och räddningstjänsten för Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner.

Det finns även andra organisationer som har information kring krisberedskap och säkerhet.

Kommunens krisplaner 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 december 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: