Kris och säkerhet

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kungsörs kommun kommer vår webbplats att användas som informationskanal. På kommunens webbplats kommer vi informera om vad som hänt, och ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Allmänheten kommer även att informeras genom en eller flera av följande kanaler:

  • Kommunens officiella Facebooksida
  • Sveriges radio P4, Radio Västmanland.
  • Kommunens upplysningscentral, som startas upp om det finns ett behov. Upplysningscentralen har telefonnummer 0227-60 01 10. Information på det här numret ges bara när upplysningscentralen är bemannad.
  • VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Detta sänds via
    radio och/eller TV. Det kan också kompletteras med tyfonsignalen VMA.
  • Informationsplatser på utvalda ställen i kommunen. Kungsörs
    bibliotek, skolan i Valskog samt Granhammars och Torpas bygdegårdar är sådana platser. De kommer främst att användas vid större krishändelser med elavbrott.
  • Flygblad, affischer, annonser med mera.

Organisationer för krishantering och information

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) hanterar krisberedskapsfrågorna och räddningstjänsten för Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner.

Det finns även andra organisationer som har information kring krisberedskap och säkerhet.

Kommunens krisplaner 

Viktiga telefonnummer

I nödsituation ring 112
Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Vid icke-akuta händelser ring 114 14
Polisens nummer för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

För sjukvårdsrådgivning ring 1177
Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.se

För information vid allvarliga olyckor och kriser ring 113 13 
När du vill få eller lämna information om pågående olyckor eller kriser i samhället. Läs mer på SOS Alarms webbplats.

Fler nummer

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 juli 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: