Kemikalier

Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift enligt Miljöbalken kapitel 14 om kemiska produkter och biotekniska organismer är att försöka förhindra skador på människors hälsa eller i miljön på grund av att kemiska produkter kommer ut i naturen.

Farosymbol eldfarlig kemikalie

Exempel på farosymbol (varningsmärkning).

Anmälan

Verksamheter som omfattas av anmälningsplikt finns i miljöprövningsförordningen. Det kan till exempel handla om att man hanterar stora mängder eller extra farliga kemikalier. Anmälan om så kallad C-verksamhet ska göras till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel omfattas också oftast av anmälningsplikt eller tillståndsplikt.

Tillsyn

Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar tillsyn över att reglerna för kemikalier följs i alla verksamheter som använder kemikalier. Förbundet har också tillsynsansvar för exempelvis märkning av produkter i detaljhandeln och i viss mån kontroll av innehållet i produkterna, vilket innebär att vår tillsyn ibland omfattar verksamheter som normalt inte får tillsynsbesök av oss.

Kemikalieförteckning

Den som använder varningsmärkta kemikalier i sin verksamhet är skyldig att upprätta en förteckning över dessa produkter. För varje produkt ska också aktuellt säkerhetsdatablad finnas. Säkerhetsdatabladen får man av leverantören. Köper man sina kemikalier i dagligvaruhandeln kan man ofta skriva ut aktuella säkerhetsdatablad från internet.

En av Miljöbalkens hänsynsregler säger att, "om det är möjligt", ska man försöka byta ut miljöfarliga kemiska produkter mot mindre farliga produkter, den så kallade utbytesprincipen. När man upprättar en förteckning över sina kemikalier blir det lättare att se vilka man kan byta ut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: