Agenda 2030

Agenda 2030 är världens agenda och därmed också Kungsörs agenda. Agenda 2030 och de 17 globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030.

Logotype Globala målen

Även om utmaningarna är globala så finns lösningarna ofta på nationell nivå och inte minst i kommuner och regioner. Kommuner är nyckelaktörer inom samtliga globala mål och har viktiga uppgifter i enlighet med den kommunala självstyrelsen. Kommuner har serviceuppdrag, demokratiuppdrag och samhällsutvecklaruppdrag och är dessutom arbetsgivare
för ett stort antal medarbetare i kommunerna samt deras bolag.

Här finns alla målen och det finns exempel på vad Kungsörs kommun gör inom ramen för varje målområde.

Agenda 2030 i Kungsör

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: