Vedeldning

Vedeldning och eldning med andra biobränslen blir alltmer populärt. Kaminer har en hög mysfaktor och de installeras både i stadslägenheter och villor på landet. Det krävs dock att man eldar på rätt sätt om man vill undvika de problem som vedeldning kan innebära.

Anmälningsplikt

Att installera en panna, bygga om skorstenen eller göra större ändringar i den anläggning man redan har kräver en anmälan till bygglovenheten.

Kontakta bygglovenheten för mer information, telefon 0589 eller 0227 - 67 02 10.

Anmälningsblankett och mer information om installation av eldstad finns att hämta i kommunens blankettdatabas eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga..

Utrustning

En modern vedpanna med ackumulatortank och keramisk insats är den bästa utrustningen av flera anledningar. En modern panna med keramisk insats tillåter en hög temperatur vid eldningen vilket gör förbränningen mer effektiv vilket i sin tur ger upphov till renare rökutsläpp.

Ackumulatortanken gör att man kan elda intensivt och med hög temperatur utan att temperaturen inomhus varierar kraftigt. Då slipper man pyrelda för att hålla en bra temperatur i huset och kan elda mer sällan. Pyreldning ger inte samma effektiva förbränning av veden vilket leder till större andel giftiga ämnen i röken.

Om man tidigare eldat med olja kan skorstenen behöva anpassas innan man börjar med vedeldning. Rökgaserna från vedeldningen är bland annat varmare och kräver ofta en större skorsten. Ska man bygga en ny skorsten ska denna nå tillräckligt högt och placeras så att eventuella friskluftsintag i närheten inte suger in röken.

För råd och tips om din anläggning, kontakta sotaren.

Bränsle

För att eldningen ska fungera så bra som möjligt måste man elda med rätt bränsle. För vedeldning gäller att veden ska vara torr – den ska ha torkat under tak i minst ett år. Man kan alltså inte kapa veden på sommaren för att elda till vintern. En hög fukthalt i veden innebär sämre förbränning eftersom värmen går åt till att avdunsta vattnet. Det går år mer bränsle och man får smutsigare rök.

När man startar brasan kan man använda lite papper för att få glöden att ta sig, men papper är inte lämpligt att elda i större mängder. I övrigt ska man elda den produkt pannan är anpassad för.

Avfallsförbränning är förbjuden! Dels finns det regler för hur avfall ska omhändertas, till exempel pappersförpackningar och plastförpackningar som ska samlas in för återvinning. Dels kan produkterna innehålla ämnen som ger upphov till gifter vid förbränningen, till exempel dioxiner som är bland de mest giftiga ämnen vi känner till.

Trivseleldning

Trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Om man har en kamin eller liknande som är avsedd för trivseleldning ska man komma ihåg att den inte klarar att eldas i konstant. Eldar man för hårt eller för länge så ökar man brandrisken. Sotningsintervallet kan även påverkas.

Eldning kan även störa grannarna. Eldningsteknik, frekvens, husets läge, vindriktning med mera kan påverka. Vid klagomål bedöms varje enskilt fall. Om miljö- och hälsoskyddsenheten vid tillsyn bedömer att röken utgör en olägenhet för människors hälsa för grannarna kan enheten ställa begränsande krav på eldningen eller kräva att den som eldar ska upphöra helt med detta. Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

Vedklyvning

När vedklyvning utförs på den egna tomten kan det ofta störa grannarna. Det är lämpligt att informera dem innan man börjar och berätta hur lång tid man beräknar att det kommer att ta. Om grannarna vet att störningen bara pågår några dagar om året är risken mindre att de klagar.

Tips!

Du kan kontrollera om du eldar på rätt sätt:

Klagomål

Läs gärna mer om Västra Mälardalens Myndighetsförbunds klagomålshantering innan du kontaktar oss om störande rök från vedeldning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: