Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan betyder att skolan och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att utveckla skolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

Ur förskolans läroplan

Föräldrasamarbetet är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samverkan mellan hem och förskola ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Föräldrasamverkan och föräldrainflytande innebär också att det mellan förskola och hem förs en diskussion om planering och genomförande av förskolans verksamhet.

Ur grundskolans läroplan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Föräldrasamverkan i kommunens skolor

På varje enskild skola i Kungsörs kommun finns forum för föräldrasamverkan. Samverkansmötena hålls några gånger per termin och kan initieras både från föräldrarna och från skolan. 

I kommunen finns också ett centralt föräldraråd, Kungsörs föräldraråd, som samlar föräldrar från alla fyra skolor, Björskogs-, Haga-, Västerskolan och Kung Karls skola.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: