Äventyrsbana

Bakom matsalen och bort mot stora kullen vid skolgårdens slut sträcker sig Björskogsskolans äventyrsbana. I banan kan eleverna öva balans, snabbhet och vighet.

Exempelbild från MediaflowPro

Eleverna tränar bland annat genom att klättra över stockar och stenar. Ett antal rep och linor finns uppspända och upphängda längs med banan, i dem går det fint att svinga sig eller balansera. 

Utnyttjas både under skoldagen och på fritiden

Alla elever kan använda banan på raster och den används även på
idrottslektionerna. Efter skoltid är det populärt för Valskogs barn att utnyttja
äventyrsbanan.

Elevprojekt under utelivstiden och elevens val

Det var eleverna i årskurserna tre till fem som under handledning av skolans
trä- och metallslöjdslärare byggde banan.

Det är även eleverna på mellanstadiet som tillsammans med trä- och metallslöjdsläraren reparerar och förnyar banan vid behov.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: