Nämnder

Här hittar du information om de nämnder som finns i kommunen, vilka ledamöterna är, och vilka ärenden som är på gång och som nämnderna har beslutat om.

I Kungsörs kommun finns det tre nämnder; socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och valnämnden. Den tidigare miljö- och byggnämnden är samordnad med Arboga kommun i en förbundsdirektion. Det finns också en överförmyndarnämnd som är gemensam för Köping, Arboga och Kungsör.

Den tekniska verksamheten i Kungsör är bolagiserad och kultur- och fritidsfrågorna sorterar under kommunstyrelsen. 

De kommunala nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige och ansvarar för sina respektive områden. Som medborgare kan du ta del av nämndernas kallelser och beslut genom de dokument som vi lägger ut här på webben. Du har också alltid möjlighet att ta direktkontakt med ledamöterna i nämnden.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här