Nämnder

Under följande sidor hittar du bland annat information om vilka nämnder som finns i kommunen, ledamöter, sammanträdestider samt nämndernas kallleslser och protokoll .

I Kungsörs kommun finns nämnderna:
- Socialnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Valnämnden
Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som övriga nämnder. Men därutöver har kommunstyrelsen enligt kommunallagen särskilt ansvar.

De kommunala nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige och nämnderna ansvarar för sina respektive områden.

Den tekniska verksamheten i Kungsör är bolagiserad och har en styrelse som ansvarar för myndighetens verksamhet.

Miljö- och byggnämnden är samordnad med Arbogas kommun i en förbundsdirektion. Överförmyndarnämnden är samordnad med kommunerna Köping, Arboga, Hallstahammar, Surahammar och Kungsör i ett kommunalförbund.

Som medborgare kan du ta del av nämndernas kallelser och beslut genom de dokument som vi lägger ut här på webben.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: