Faderskap

Baby i vagn

Faderskapsbekräftelse

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta måste faderskapet bekräftas i en formell handling. Familjerätten ansvarar för att faderskap, till barn vars föräldrar inte är gifta, bekräftas. Det är först när ni undertecknat den formella handlingen som barnets juridiska rättigheter såsom till exempel arvsrätt och rätt till faderns efternamn börjar gälla.

För barn som kommit till genom insemination enligt 6 kap, lagen om genetisk integritet eller befruktning av ägg enligt 7 kap lagen om genetiskt integritet ska föräldraskapet för barnet fastställas. Ta kontakt med handläggaren för vidare information och tidsbokning.

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får socialnämnden ett meddelande från folkbokföringen om detta. Du som mamma får ett brev från familjerätten där vi ber dig att boka en tid hos oss. Då kan ni som föräldrar komma till oss och skriva under de formella handlingarna. Om ni vill kan ni skriva under handlingarna redan innan barnet är fött. Om båda föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, gör ni den anmälan samtidigt som ni skriver under handlingarna.

Rättsgenetisk undersökning

I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets fader. Om du känner dig osäker på om du verkligen är fadern har du rätt att begära en rättsgenetisk undersökning, vilken genomförs och bekostas av familjerätten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: