Akut hjälp

Livboj

Här hittar du information och telefonnummer till kommunens verksamheter och till andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig i olika situationer.

Räddningdtjänst och Ambulans

I nödsituation, ring 112

Polis

I nödsituation, ring 112
Anmälningar och information ring 11414

Läkare

I nödsituation, ring 112
Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177

Giftinformation

I nödsituation, ring 112

Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring

010-456 6700

BRIS

Barnens hjälptelefon ring 116 111

Bris vuxentelefon ring 0771 50 50 50

Socialjour

Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid ring socialjouren i Västerås, telefon 021-39 20 66

Under kontorstid, kontakta kommunens växel på telefon 0227-60 00 00

Kvinnojourer/ kvinnofrid

Kvinnojouren i KAK 0221-244 90
Kvinnofridslinjen 020-505050

113 13 - Nationellt informationsnummer

Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser.

116 000 - journummer för att anmäla försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 00 ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.

Ärenden som rings in kommer att hanteras likt ett 112-ärende, vilket innebär förmedling till polis.

Läs mer på SOS alarms webbsida


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: