Kurator och psykolog

Skolkurator arbetar främst med samtalsstöd till elever, förebyggande arbete tillsammans med föräldrar samt deltagande i skolornas elevvårdskonferenser.

Kontakt

Kuratorn kan du vända dig till i frågor som rör trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Skolkuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: