Du som använder våld

Den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende, eller som är orolig för att den kan komma att ta till våld, kan kontakta socialtjänstens mottagning för råd och stöd.

Du kan på egen hand kontakta Centrum mot våld i Västerås. De kan erbjuda samtal, enskilt eller i grupp.

Du även ringa eller mejla till Välj att sluta , en nationell satsning med en telefonlinjen där du är anonym, samtalet gratis och därefter blir du hänvisad till samverkande instans i din hemkommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: