Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är därför ytterst viktigt att dricksvattnet är av en god kvalitet. Här kan du läsa vad som gäller när du eller din verksamhet saknar kommunalt dricksvatten.

Vilka ska anmälas?

Alla vattentäkter som ger mer än 10m³ vatten/dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12). Föreskrifterna gäller också för vatten som tillhandahålls som dricksvatten i offentlig eller kommersiell verksamhet exempelvis restaurang, café eller tillverkare.

Omfattas dricksvattenanläggningen av dessa föreskrifter ska ni registrera den hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet som ansvarar för att de uppfyller kraven i föreskrifterna. Ett undersökningsprogram och eventuellt faroanalys ska finnas och vara fastställt av förbundet.

Enskilt vatten/privat brunn

Bor du på landsbygden har du sannolikt en egen brunn. Kraven i dricksvattenföreskrifterna gäller inte för egen brunn men i livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning rekommenderas att man tar vattenprover och kontrollerar vattenkvalitén i brunnen ungefär var tredje år.

Här kan du läsa mer om Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Har du en registrerad dricksvattenanläggning ansvarar du för provtagning av dricksvattnet. Om du behöver beställa provtagningsmaterial och göra analys av vattenprover kan du vända dig till Swedac för att söka fram ett ackrediterat företag som arbetar med detta.

Swedacs register kan du hitta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: