Integration

För att få ett integrerat samhälle måste alla lära sig leva tillsammans och respektera varandra oberoende av bakgrund. Det kräver ett gemensamt språk, gemensamma rättsnormer och gemensamma mötesplatser.

Vägen in i det svenska samhället

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället och att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra.

En viktig del av arbetet för integration är en väl fungerande introduktion och ett gott mottagande av de flyktingar som kommer till Sverige.

Samarbete

För att nå målet med integrationen samverkar kommunen med olika myndigheter och organisationer. Det civila samhället har en viktig roll i integrationsarbetet och i Kungsörs kommun finns ett bra och upparbetat samarbete med ett flertal organisationer och studieförbund.

Information om Sverige

Informationsverige.se är en webbportal för dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk. Du hittar information och svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård och utbildning. Du kan också läsa om dina rättigheter och skyldigheter och om de myndigheter du kommer i kontakt med under din första tid i Sverige.

Svenska för alla - sfa.nu

Sfa.nu är en webbplats för dig som är nyanländ i Sverige och som på egen hand vill lära dig svenska i väntan på att få börja utbildningen sfi – svenska för invandrare. Den är också till för dig som redan påbörjat dina studier i svenska.

Organisation

I Kungsör får du som nyanländ hjälp och vägledning in i det svenska samhället av VIVA - enheten för vuxenutbildning, integration och vägledning. VIVA sorterar under barn- och utbildningsförvaltningen och chef för enheten är Kristin Fernerud.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: