Installation av eldstad

Många vill installera en öppen spis eller en braskamin för uppvärmning och trivsel. Det finns många saker att tänka på innan du gör det. Det är viktigt att du installerar braskaminen eller eldstaden på rätt sätt och ser till att den är miljögodkänd.

Anmälan

Före installation eller ändring av en eldstad, som kakelugn, braskamin, braskasett eller panna och rökkanal ska en skriftlig anmälan göras till bygglovenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF.

Följande handlingar och uppgifter ska bifogas:

  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden, skala 1:100
  • Fasadritning som visar var skorstenen/rökkanalen hamnar, skala 1:100
  • Beskrivning av eldstaden och rökkanalen
  • Kontrollplan

Startbesked

Innan du börjar installera braskamin eller annan eldstad måste du ha ett startbesked från bygglovenheten. Startbeskedet erhålls efter godkänd anmälan. Installationen ska utföras av kunnig installatör eller hantverkare. Rådgör med skorstensfejaremästare.

Sotintyg och slutbesked

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligtvis skorstensfejarmästaren. Kopia på intyg att anläggningen är godkänd ska lämnas till bygglovenheten. Bygglovenheten lämnar sedan ett slutbesked.

Det är inte tillåtet att använda en eldstad/rökkanal innan den har godkänts och slutbesked lämnats. I vissa fall kan det dock stå i startbeskedet att installationen får tas i bruk utan slutbesked.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 19§. Sanktionsavgiften för utebliven anmälan är 0,25 prisbasbelopp, vilket är cirka tio gånger mer än kostnaden för anmälan.

E-tjänst anmälan

E-tjänster för anmälan finns i e-tjänstportalen.

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du hämta ansökningsblankett på blankettdatabasen eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: