Revisorer

Kommunen har fem revisorer som varje år utvärderar och kontrollerar all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Revisorerna är ett av kommunfullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.

Varje år fastställs en plan för vad som ska granskas. Planen kan justeras om något särskilt inträffar. Granskningen utgår från de mål som kommunfullmäktige beslutat om för de olika verksamheterna. Andra viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagstiftningar och förordningar, god revisionssed och kommunens egna regler och reglementen.

Varje mandatperiod väljs revisorerna av kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer även vilka som ska granska de kommunala bolagen.

Revisorerna får inte vara partiska eller ta politisk hänsyn. Varje revisor är en egen myndighet och har enligt kommunallagen rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt om så krävs.

Följande är revisorer i Kungsörs kommun

Ordföranden:

Ordförande: Håkan Sundström (M), hakan.sundstrom@kungsor.se                     Vice ordförande: Lars Wigström(S), lars.wigstrom@kungsor.se        

Revisorer:                                                                            

Håkan Sundström (M), hakan.sundstrom@kungsor.se
Lars Wigström (S), lars.wigstrom@kungsor.se
Ingrid Dorsander Andersson (C), ingrid.dorsanderandersson@kungsor.se
Aado Mets (M), aado.mets@kungsor.se
Ingegerd Granath (S), ingegerd.granath@kungsor.se

Sakkunnigt biträde till kommunens revisorer

Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunrevisor/konsult på KPMG AB
Besöksadress: Fabriksgatan 8
Postadress: Box 174, 701 43 Örebro
Telefon: 019-16 88 00, direkt 019-16 88 50, mobil: 070-245 60 30
Fax 019-16 88 99
E-post karin.helin-lindkvist@kpmg.se

KPMG:s hemsida

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: