Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Sedan 2004 har Kungsörs kommun genomfört ett stort antal LONA-projekt.

Regeringen satsade under åren 2004-2006 på lokal och kommunal naturvård (LONA) genom ett särskilt program. Grundtanken med satsningen var att naturvårdsarbetet skulle stimuleras genom statsbidrag. Projekten skulle bygga på lokala initiativ och lokal delaktighet och bidra till att uppfylla minst ett av de miljökvalitetsmål som berör naturvård och friluftsliv.

Satsningen bedömdes så lyckosam att regeringen permanentade möjligheten till att söka bidrag för lokala projekt.

Kungsörs kommun har i samarbete med ett antal ideella föreningar varit lyckosam i sökandet och beviljats bidrag till ett stort antal projekt.    

Avslutade LONA-projekt

Kungsörs kommun har beviljats LONA-bidrag för många projekt under åren och kan delas in i följande kategorier:


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: