Kommunalt dricksvatten

Vi som jobbar med dricksvatten i Kungsörs kommun arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav (se länk till höger på sidan). Proverna på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och slumpmässiga ute hos dig som konsument/kund tas efter ett bestämt schema. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.    

Analysprotokoll
Kompletta analysprotokoll från respektive provtagning, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos Kungsörs Vatten AB. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Felanmälan
Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta omgående vår felanmälan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: