Katter

Att ha katt är ett nöje men också ett ansvar. Djurägaren har alltid ansvar för sitt djurs välbefinnande och eventuella problem som djuren kan orsaka. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner.


Om du misstänker att en katt far illa är det djurskyddet på Länsstyrelsen du ska kontakta. Telefon 010-224 90 00 (växel). Om en katt far akut illa utanför kontorstid och det inte kan vänta till nästkommande vardag ska polisen kontaktas på telefon 114 14. Även misshandel av djur ska du anmäla till polisen. Detsamma gäller en bortsprungen eller upphittad katt.

Hur kan man freda sig?

 • Om katten urinmarkerar på altan eller andra olämpliga platser finns flera olika medel att köpa som sägs hålla katterna borta.
 • Spruta vatten på katten så snart du ser den på din tomt (ej med högtryck, det kan skada katten).
 • Sätt lock på sandlådan.
 • Sätt nät för dörrar och fönster som ni vill hålla öppna.
 • Klappa i händerna eller gör andra höga ljud när katten kommer in på din tomt.
 • Lägg en fiberduk över trädgårdslandet för att skydda växterna/grödorna.
 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att katten smutsar ned dem.
 • Vill katten ändå inte ge sig iväg försök att ta kort och sätt upp lappar för att försöka komma i kontakt med eventuell ägare. Ägaren har alltid ett ansvar för sin katt.

Vad kan jag som kattägare göra?

 • Se till att katten hålls och sköts så att dess behov av social kontakt, mental stimulans, att klättra, klösa, vila, gömma sig, söka föda och jaga samt upprätthålla värmebalans tillgodoses.
 • Märk katten och förse den med halsband med telefonnummer. Det är bra ur många synpunkter, om den skulle råka gå vilse eller råka ut för en olycka så är det lätt att få kontakt med er. Det undviker att den blir tagen för en förvildad katt.
 • Kastrera din katt, den slutar att markera och håller sig hemma mer. Detta gör också att vi får färre oönskade katter, vilka riskerar att få leva ett hårt liv som vildkatter.
 • Fråga gärna grannarna vad de tycker om att katten går fritt. Det kan undvika osämja.
 • Om katten är van att gå på låda inomhus, ställ gärna en kattlåda utomhus också. Det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.

Tamkatter

Ett första steg kan vara att ta kontakt med ägaren och framföra önskemål/klagomål på kattens beteende. Begär eventuellt skadestånd för de skador katten orsakat. Om Västra Mälardalens Myndighetsförbund får in klagomål på katt så kan en ut en informationsskrivelse skickas ut. Skrivelsen innehåller information om vad som gäller samt tips på förebyggande åtgärder för kattägare och berörda grannar.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du försöka hitta ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen alternativt kontakta ett katthem.

Om du inte är beredd att ta hand om en till synes förvildad katt, mata den inte. Matar du den kan du komma att betraktas som ägare. Då bör du även ta ansvar för att ta katten till veterinär och betala eventuell vård den kan komma att behöva. Dessutom finns risk att du lockar en tam katt bort från dess hem om den kan hitta mat hos dig.

Vilka lagar och regler gäller?


Från den 15 juni 2020 gäller nya regler (föreskrifter) för djurskydd för katter och hundar i Sverige. Målet med de nya reglerna är bland annat att tydliggöra djurens behov samt djurhållarens ansvar och krav på kompetens. Det är Jordbruksverket som har beslutat om de nya reglerna. De nya reglerna hittar du här: http://djur.jordbruksverket.se/download/18.4317c7251725cbfacfb2fbda/1590740985096/F%C3%B6reskrift-om-nya-regler-f%C3%B6r-hundar-och-katter-SJVFS2020-8.pdf.

Enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Enligt samma lag gäller att en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttsinnehavaren (markägaren) eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 36 § framgår att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Västra Mälardalens Myndighetsförbund är tillsynsmyndighet.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: