Frivillig resursgrupp (FRG)

Kungsörs kommun har skrivit en överenskommelse med Civilförsvarsföreningen om så kallad frivillig resursgrupp, FRG. Gruppen kan kallas in vid svåra händelser, då de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till. I sådana fall ska den frivilliga resursgruppen kunna avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.

Alla personer som ingår i den frivilliga resursgruppen i Kungsör har
genomgått en särskild utbildning i bland annat första hjälpen, brandkunskap,
krisinformation och i att möta människor i kris.

Resursgruppens uppgifter

  • upprätta informationsplatser med informatörer dygnet runt
  • assistera vid uppsamlingar, registreringar, ledsagning och inkvartering
  • biträda med tillsyn av äldre och hjälpa till med transporter och värmestugor
  • samordna med övriga frivilligorganisationer.

Den frivilliga resursgruppen kan träda i funktion vid händelser som kräver
extraordinära insatser, som till exempel längre elavbrott och större översvämningar.

Mer information

Vill du veta mera, kontakta Bo Ljungblom, Kungsörs Civilförsvarsförening, på
tfn. 0227‑124 27 eller e-posta 0227.12427@telia.com

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 oktober 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: