Frivillig resursgrupp (FRG)

Kungsörs kommun har skrivit en överenskommelse med Civilförsvarsföreningen om så kallad frivillig resursgrupp, FRG. Gruppen kan kallas in vid svåra händelser, då de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till. I sådana fall ska den frivilliga resursgruppen kunna avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.

Alla personer som ingår i den frivilliga resursgruppen i Kungsör har
genomgått en särskild utbildning i bland annat första hjälpen, brandkunskap,
krisinformation och i att möta människor i kris.

Resursgruppens uppgifter

  • upprätta informationsplatser med informatörer dygnet runt
  • assistera vid uppsamlingar, registreringar, ledsagning och inkvartering
  • biträda med tillsyn av äldre och hjälpa till med transporter och värmestugor
  • samordna med övriga frivilligorganisationer.

Den frivilliga resursgruppen kan träda i funktion vid händelser som kräver
extraordinära insatser, som till exempel längre elavbrott och större översvämningar.

Mer information

Vill du veta mera, kontakta Bo Ljungblom, Kungsörs Civilförsvarsförening, på telefon 070 5368366 eller e-posta 0227.12427@telia.com


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: