Grannsamverkan

En effektiv brottsförebyggande metod.

Grannsamverkan stöds aktivt av polisen och kommunen.

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt det nationella Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan på olika språk

Brottsförebyggande Rådet har översatt information om Grannsamverkan och trygghetsvandringar till många olika språk samt tagit fram information på lätt svenska.

Kontakta kommunpolisen om du vill starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde

Information om vad grannsamverkan innebär och hur du går tillväga för att starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde.

      

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: