Grannsamverkan

En effektiv brottsförebyggande metod.

Grannsamverkan stöds aktivt av polisen och kommunen.

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt det nationella Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan på olika språk

Brottsförebyggande Rådet har översatt information om Grannsamverkan och trygghetsvandringar till många olika språk samt tagit fram information på lätt svenska.

  • Grannsamverkan på olika språk

Kontakta kommunpolisen om du vill starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde

Information om vad grannsamverkan innebär och hur du går tillväga för att starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde.

      

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 september 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: