Vår profil

Björskogsskolan i Valskog arbetar aktivt med idrott och utomhuspedagogik.

Det innebär att våra elever i år 1 till 6 har idrott fyra dagar i veckan.
Förskoleklassen har idrott vid två tillfällen per vecka.

En dag i veckan arbetar hela skolan utomhus, oftast i skogen nära skolan. Då
är grupperna åldersblandade och man gör ett gemensamt temaarbete.

Här finns också fritidshem för de barn som behöver omsorg före och efter skoldagen.

Alltid välkommen

Vi på Björskogsskolan vill att alla ska vara delaktiga. Därför är du som förälder eller anhörig alltid välkommen att besöka oss på alla typer av lektioner.

Du behöver inte tala om i förväg att du vill vara med under en del av, eller en hel skoldag. En gång per termin är du också välkommen att äta skollunch med oss när du besöker klassen.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: