Fritidshem

På Hagaskolan finns två fritidshem, Lyktan och Myrstacken. Fritidshemmen är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

Alla barn som går på fritids ska trivas och känna sig trygga

Målet med barnens vistelse är att de ska ha en rolig och meningsfull fritid i en trygg miljö där demokratiska värderingar råder som ska stimulera till en god social utveckling.

Vistelsen på fritids kompletterar utbildningen i förskoleklass och skola. Även på fritids ska delaktighet och inflytande främjas och vår strävan är att barnen ska bli självständiga och ansvarsfulla.

Öppettider

Lyktan och Myrstacken kan ha lite olika öppnings- och stängningstider, men hjälps åt så att öppettider mellan klockan 06.00 och 17.30 kan erbjudas de barn som behöver.

För de barn som har behov av omsorg innan skoldagen börjar serveras frukost klockan 07.00.

Efter skoldagens slut serverar fritids mellanmål någon gång mellan klockan 14.00 och 14.30. Tiden varierar mellan de olika avdelningarna.

Varje fritids erbjuder olika aktiviteter där barnen har möjlighet att delta.

Välkommen att höra av dig

Har du några frågor om fritidsverksamheten, till exempel om öppettider eller andra funderingar är du välkommen att höra av dig. Alla föräldrar och vårdnadshavare är givetvis också välkomna att besöka oss och ta del av verksamheten när helst det passar. 

Edlevo

  • Lägga in fritidshemsschema för ditt barn
  • Se skolschema för ditt barn
  • Frånvaroanmäla ditt barn
  • Ansöka om ledighet för ditt barn
  • Anmäla annan hämtare för ditt barn på fritidshem
  • Se närvaro- och frånvarotid för ditt barn

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta.

Länkar till nedladdning av Edlevo-appen
App Store för vårdnadshavare med iPhone
Google Play för vårdnadshavare med Android

Download the Edlevo app here:
App Store for guardians/parents with iPhone
Google Play for guardians/parents with Android

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här