Så här söker du feriearbete

Så här söker du feriearbete

Skriv en kort text om dig själv, vilken erfarenhet du har och varför just du skulle passa för ett feriearbete. Din ansökan bör inte vara längre än en A4-sida.

Skicka din ansökan med e-post före den 31 mars

Vi vill ha alla ansökningar via e-post och de obligatoriska uppgifter som behöver finnas med är:

  • namn, personnummer och adress
  • kontaktuppgifter till dig och din vårdnadshavare
  • vilken period du önskar jobba

Fyll i dina ansökningsuppgifter och skicka in dem tillsammans med ditt personliga brev som ett bifogat dokument i Word/PDF format i ett e-postmeddelande.

Skriv ”Feriearbete” i ämnesfältet och skicka sedan din ansökan till feriearbete@kungsor.se

Det går tyvärr inte att garantera att du får en plats då antalet arbetstillfällen är begränsade. Om antalet ansökningar skulle bli fler än vi har platser till kommer lottning att tillämpas. Vi kan inte heller lova att du tilldelas den period som du önskat även om vi försöker att matcha allas önskningar. Du kommer under april månad att få besked om du har fått en plats och i så fall under vilken period.

Om du har fått en plats kommer du i maj att kallas till ett informationsmöte. Informationen är obligatorisk och det är också vid det tillfället anställningsavtal skrivs.

Om du inte har möjlighet att delta vid informationstillfället behöver du meddela det. Vid utebliven närvaro på mötet mister du tyvärr din plats.

Välkommen med din ansökan till feriearbete 2024!


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: