Stödboende för personer med psykisk sjukdom

Verksamheten är inriktad mot socialpsykiatri, det vill säga till personer med långvarig psykisk sjukdom som behöver stöd och hjälp av personal dygnet runt.

De som bor på Lyktan har alla en "egen" kontaktpersonal, det vill säga en personal som engagerar sig lite extra. Kontaktpersonalen ser, tillsammans med den boende och/eller gode man, till att allt fungerar på bästa vis. För att kunna hålla en hög omvårdnadskvalitet finns fyra skötare anställda samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Det finns även tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Lyktan drivs som ett gruppboende, där personal och brukare sköter det dagliga tillsammans. Vi lagar maten själva och brukaren har stort inflytande över matsedeln.

För att få lägenhet på Lyktan måste du ansöka hos våra biståndshandläggare, som utför en utredning och bedömning för att avgöra om du har rätt att flytta in på Lyktan.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: