Yrkespaket barn och fritid

I samverkan med Arboga och Köpings kommun erbjuder vi i höst denna yrkesutbildning i kombination med svenska som andraspråk och praktik.

Barn i förskola

För att öka chansen att få jobb inom barnomsorgen är det här en bra utbildning att gå. Du får också en bra grund att stå på om du vill studera vidare till förskolepedagog.

Barnskötare har en bred arbetsmarknad inom förskola, fritidshem och i skolan.

Studieupplägg och arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen är en kombinationsutbildning där du läser yrkeskurser på gymnasienivå och svenska om andraspråk på din nivå.

Två dagar i veckan är du ute på arbetsplatsen och tre dagar i veckan är du i skolan och studerar svenska samt teori inom yrkesområdet. Lektionerna är förlagda till vuxenutbildningen i Kungsör.

Då utbildningen till stor del är arbetsplatsförlagd kommer du redan från start i kontakt med arbetslivet och får en utbildning som är helt anpassad efter branchens behov av kompetens.

Kurslängd och ansökan

Utbildningstiden är på fyra terminer (80 veckor) med start den12 augusti 2024.

Du kan ansöka till utbildningen från den 8 april och vi behöver din ansökan senast den 7 juni.

Förkunskaper och krav för deltagande

  • Utbildningn kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Du ska vara klar med SFI C eller ha motsvarande kunskaper
  • Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet
  • Under utbildningen kan obekväma arbetstider förkomma då yrket ibland kräver sena kvällar eller tidiga morgnar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: