Näckrosens gruppbostad

Bild på blåsippor

Näckrosen är en gruppbostad för äldre personer inom LSS. Huset ligger i
markplan i ett hyreshus. Det finns 6 lägenheter som består av ett rum och
badrum. Ingen lägenhet har egna kök utan köket är gemensamt det finns även gemensamma utrymmen.

De som bor på Näckrosen har alla en kontaktpersonal.

Kontaktpersonalen ser tillsammans med den boende och/eller anhöriga till att omvårdnaden fungerar på bästa vis.

För att få bo i en gruppbostad måste du ansöka hos biståndsbedömare som
utför en utredning och bedömning för att avgöra om du är berättigad till LSS
boende.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: