Lotteritillstånd

Exempelbild från MediaflowPro

För att ideella föreningar ska få sälja lotter till allmänheten krävs tillstånd. I Kungsörs kommun handläggs lotteritillstånd av kultur- och fritidschefen.
Tillståndsavgiften är för närvarande  300 kronor.

Varje förening har en av kommunen utsedd kontrollant. Föreningen ska informera kontrollanten före start av lotterier och vid redovisningar.

Hämta blanketter

Alla blanketter du behöver för ansökan och redovisning finns att hämta hos fritidskontoret eller så kan du skriva ut blanketterna själv och lämna in till oss på fritidskontoret.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: