Ansöka och säga upp plats på fritidshem

Ansöka om fritidshemsplats  till  kommunens fritidshem görs med e-tjänst. Har man skyddade personuppgifter eller inte fullständigt personnummer tar man istället kontakt med skolans skoladministratör. Minimitid för placering är en månad.

Försäkring

Alla barn, som är inskrivna i kommunens fritidshem är olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring.

Du som saknar svenskt personnummer

Du som saknar svenskt personnummer har oftast inte möjlighet att skaffa e-legitimation - Mobilt BankID eller BankID på kort eller fil.  Kontakta istället skoladministratör på skolan fritidshemmet hör till. 

Uppsägning

Finns behov av att säga upp fritidshemsplatsen ska detta göras 60 dagar i förväg. Ange ditt barns sista närvarodag vid uppsägning. Du har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden. Byter eleven plats mellan enheter inom kommunen gäller ingen uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller dock om plats byts till en enskild huvudman.

Information om fritidshemmet på din skola

Mer information om fritidshemmen hittar du under rubriken grundskolor och respektive skola. Att ansökan om plats på fritidshem görs via webben. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: