Barn, ungdom och familj

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga, familjen eller någon annan i vår närhet.

Människor  på promenad

Här hittar du information om det stöd som socialtjänsten kan ge barnen, ungdomar, vuxna, och familjer och vad som kan göras när någon misstänks fara illa eller är i svårigheter.

Kontakten med socialtjänsten är avgiftsfri och all personal arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt med socialsekreterare sker via vår mottagningstelefon eller mail.

Vid akuta problem efter kontorstid, vänd dig till socialjouren.

Föräldraskapsstöd i Västmanland

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: