E-cigaretter

Från och med den 1 juli 2017 har Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i Arboga och Kungsör måste anmäla detta till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.

18-årsgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. I butiken ska finnas skylt om 18-årsgräns för e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Marknadsföring

Det är lagligt att det finns reklam för e-cigaretter på försäljningsstället men det får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av produkterna

Det får inte förekomma reklam för e-cigaretter på Internet, i radio eller i tidningar.

Påföljder

Följs inte lagen kan tillsynsmyndigheten förbjuda försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i din butik. Det är kommunen, och till viss del även Polismyndigheten, som har tillsynsansvar i de butiker där produkterna säljs.

Årlig tillsynsavgift

Västra Mälardalens Myndighetsförbund får ta ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer e-cigaretter, En årlig avgift debiteras för tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter. Om samma verksamhet är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll av försäljning av tobak, vissa receptfria läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt en av taxorna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: