Offentlig upphandling

Här har vi sammanställt information till dig som vill bli leverantör eller som vill ha mer information om upphandling i Kungsör kommun.

Upphandling för alla

Kungsörs kommun har antagit ett Lokalt Upphandlingsdirektiv, för att säkerställa att ingen ställs utanför kommunens upphandlingar. Direktivet möjliggör även för mindre verksamheter att lämna anbud.

Här kan du se Kungsörs kommuns lokala upphandlingsdirektiv Pdf, 361 kB.

Inköp av varor och tjänster ska alltid ske på det mest kostnadseffektiva sättet. Det gäller alla typer av inköp, som kontorsmaterial, konsulttjänster, livsmedel, fordon, utbildningar och entreprenader, med mera. Genom att upphandla dessa varor och tjänster, kan kommunen få bättre priser och avtalsvillkor.

Vi i Kungsörs kommun tycker att det är viktigt att ha en bra dialog med företag och jobbar aktivt för att fler lokala företag ska kunna bli leverantör till kommunen.

Bild på Upphandlingsprocessen

Hur börjar en upphandling?

En upphandling börjar med att Kungsörs kommun har behov av en vara eller tjänst. Det kan också vara så att ett ramavtal håller på att löpa ut och ska konkurrens-utsättas igen.

Hur blir jag leverantör?

Det finns två möjliga sätt att bli leverantör till kommunen.

  • Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen.
  • Bli leverantör genom direktupphandling.

Video som visar hur du skapar ett konto i Mercell TendSign

Att hämta underlag

Vi använder ett verktyg som heter TendSign för hantering av våra upphandlingar.

För att följa upphandlingar och ta hem förfrågningsunderlag måste du skaffa ett kostnadsfritt användarkonto hos TendSign. Du får då fri tillgång till samtliga dokument som finns i de upphandlingar som du är intresserad av.

Kontakta TendSign om du har frågor rörande deras tjänster.

TendSign

Mötesplats upphandling
tendsignsupport@visma.com
Direkt: 013-47 47 520

Ramavtal

Kungsörs kommun har möjlighet att använda sig av ramavtal vid upphandlingar. Ett ramavtal är ett samlingsbegrepp för ett köpeavtal när till exempel olika förvaltningar behöver köpa in varor och tjänster av samma typ, vid upprepade tillfällen. För sådana varor och tjänster finns det gemensamma ramavtal. Dessa kommungemensamma upphandlingar kan göras på två sätt:

Pågående och planerade upphandlingar

Alla upphandlningar planeras i god tid eftersom processen är tidsbunden. Här hittar du listan för de upphandlingar kommunen kommer att göra under de kommande åren.

Länk till pågående upphandlingar (öppnas i nytt fönster)

Aktuella upphandlingar

Alla upphandlingar som Kungsörs kommun deltar i annonseras elektroniskt. Du som leverantör kan prenumerera på upphandlingar som annonseras i annonssystemet och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

Klicka på länken för att se aktuella upphandlingar i Kungsörs kommun OPIC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upphandlingsprocessen är helt elektronisk, vilket innebär att förfrågningsunderlag hämtas och anbud lämnas via upphandlingsverktyget Mercell TendSign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilldelningsbeslut i Upphandling

När beslut är fattat om vilken leverantör som antas, skickas ett tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Där framgår på vilka grunder leverantören har valts. Utvärderingen samt eventuella tjänstemanna- eller nämndsbeslut bifogas.

Överprövning

Upphandlingsenheten samordnar

Upphandlingsenheten i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) samordnar upphandlingar för Köpings-, Arboga-, Kungsörs- och Surahammars kommun samt de kommunala bolagen. Arbetet sker med utgångspunkt i vår Upphandlings- och inköpspolicy. Målsättningen är att få bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad.Vissa större upphandlingar sker av den anledningen i samarbete med Regionförbundet Örebro län och dess medverkande kommuner.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: