Lättläst om grundskola

Bild från engelskalektion på Kung Karls skola

Alla barn mellan 7 och 16 år måste gå i grundskolan.
Vid 7 års ålder börjar man i grundskolan.
Barnen går 9 år i grundskolan.

Även barn som söker asyl
eller nyligen kommit till Sverige
har rätt att gå i skolan.
Ofta börjar barnen då i
en förberedelseklass.

Barn som har en utvecklingsstörning
kan få gå i grundsärskolan
eller träningsskolan istället.

Barn som har andra funktionsnedsättningar
och inte kan gå i den vanliga grundskolan
kan få gå i specialskolan.
Sådana funktionsnedsättningar
kan till exempel vara
att du inte kan höra eller se.

I Kungsörs kommun finns det 4 grundskolor.
De skolorna är Hagaskolan, Västerskolan
och Kung Karls skola i Kungsör.
Den fjärde skolan är Björskogsskolan i Valskog.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: