Lättläst om kris och säkerhet

Vad är en kris?

En kris kan vara en stor olycka
som många människor råkar ut för.
Det kan också vara till exempel en storm
eller att många människor blir utan ström samtidigt.

Här får du några exempel på kriser

 1. När en storm skadar många saker.
 2. När en buss råkar ut för en olycka
  och många människor skadar sig.
 3. När en lastbil välter
  och lasten innehåller giftiga ämnen.

Vad är krisberedskap?

Om Kungsörs kommun drabbas av en olycka eller en kris,
ska de som jobbar med beredskapen i Kungsörs kommun
veta vem som gör vad vid en kris.

Larmnummer 112

Om det sker en allvarlig olycka
och du behöver ha hjälp snabbt
då ska du ringa på telefonnummer 112.

Brand

Om det börjar brinna kan du tänka på att göra
tre olika saker.

 1. Rädda. Gör så att du och andra kommer bort från elden.
 2. Larma. Ring brandkåren som ska släcka elden
  på telefonnummer 112.
 3. Släck. Har du en brandsläckare
  så kan du försöka släcka elden.

Giftinformation

Om ett skadligt ämne kommer in i din kropp
då kan du behöva få hjälp av en läkare.

Du kan ringa på telefonnumret 08-33 12 31.
Det telefonnumret är till giftinformationscentralen.
Är det akut så ring på larmnumret 112.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Om det händer en allvarlig olycka i Kungsör
till exempel om det brinner på en fabrik
och röken är giftig
kan räddningstjänsten sända ut
ett viktigt meddelande till allmänheten.
Det kallas VMA.

VMA är en signal som låter i hela Kungsör.
Signalen låter i 7 sekunder.
Sedan är det tyst i 14 sekunder.
Sedan låter signalen i 7 sekunder igen.
Signalen kan låta flera gånger.

När du hör signalen ska du

 1. Gå inomhus.
 2. Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 3. Lyssna på lokalradion på kanal P4.

När det inte är farligt längre
låter signalen i 30 sekunder.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA
provas alltid första måndagen i månaderna
mars, juni, september och december.
Då provas signalen klockan 15 på eftermiddagen.

Fel på gator

Elavbrott

Är det stora områden som har elavbrott
då kan man lyssna på lokalradion P4.

Vill du fråga något?

Kommunens beredskapssamordnare
svarar gärna på dina frågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: