Sjöar och vattendrag

Mälaren

Kungsör är beläget vid Mälarens västligaste del, Galten. Båtlivet är aktivt med motorbåtsklubb, segel-, och kanotklubb.

Öarna ligger inom räckhåll för den båtburne som för en eftermiddag vill byta brutna siluetter mot rofyllda vidder. Flintan med sina rundhällar, badvänliga sandstrand och naturliga angöringsplats på läsidan om ön lockar till besök under olika årstider. Även Brokens hällar drar under sommaren till sig badande båtfolk men har även en vacker lövskog med alm och lind där marken under träden är täckt av en liljekonvaljematta. På den lilla steniga ön Harsten har motorbåtsklubben sin föreningsstuga och tillhörande bryggor.

Från öarna får man en fin blick över Mälarens fågelliv. Storskarven, som väckt mycket ilska genom sitt fiske och sin förmåga att ta död på boplatsens träd, ses ofta flyga över vattnet liksom karaktärsarten fisktärna. Även drillsnäppa och strandskata är arter som hör de steniga stränderna till.

Öring, som återinplanterats i Arbogaån, kan fiskas i både Arbogaån och Mälaren. I denna del av Mälaren är annars gösen den mest eftertraktade fisken men även fiske på abborre, gädda, nors och siklöja bedrivs.

Vattendrag

Hedströmmen

Den nära 13 mil långa ån har sina källflöden i södra Dalarna. Under sina sista tio kilometer bildar Hedströmmen gräns mellan Kungsörs och Köpings kommuner innan den mynnar ut i Mälaren vid Blästersund. Här har ån gjort ett genombrott i åsen. Innanför åsgenombrottet breder den grunda Barkaröviken ut sig med vidsträckta vassar. 

I Hedströmmens finns den hotade fiskarten asp som är upptagen på Svenska rödlistan. Hedströmmens vatten är reglerat genom ett antal kraftverksdammar varav två finns på den sista sträckan i kommunen, vid Kallstena och Östtuna. 

Arbogaån

Arbogaån flyter från sjön Väringen vid Frövi, genom Arboga och mynnar  i Mälaren vid Kungsör, en sammanlagd sträcka på 45 km. Med en medelvattenföring på 44 m3/s är ån ett av Mälarens största tillflöden eftersom den även avvattnar  Hjälmaren via Hjälmare kanal. Cirka 10 km av åns nedersta lopp räknas till Kungsörs kommun och rinner genom Kungs-Barkarö slättlandskap.  

Arbogaån är segelbar till Arboga (ca 15 km) och har förbindelse med Hjälmaren genom Hjälmare kanal som mynnar vid Gravudden strax nedströms Arboga.

Runnabäcken

I kommunen finns också Runnabäcken som är en mycket intressant och tätortsnära vattenmiljö.  I bäckravinen som följer bäckfårans meandringar finns en rik lundflora. I bäcken finns det gott om fisk som i sin tur blir föda åt fåglar och uttrar. Det är möjligt att promenera på Kungsörsleden som löper längs en stor del av bäcken.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: